Event-medic: Evenementen Eerste Hulpverlener

Boek: Evenementen Eerste Hulpverlener 

Heb je het Certificaat MFA ® Europe Eerste Hulpverlener Allround al behaald en ben je op zoek naar een leuke specialisatie op het terrein van de EersteHulpverlening, omdat je het interessant vindt of omdat je werkgever daarom vraagt, dan kun je uitstekend terecht bij onze MFA ® Europe Instructeurs en MFA ® Europe Trainingscentra die de bevoegdheid en faciliteiten hebben om dit te mogen aanbieden. Vanzelfsprekend wordt in dit cursusboek voortgeborduurd op de reeds aanwezige bekwaamheid en gaan we dus niet zinloos herhalen wat al eerder is aangeleerd. WIJ gaan daarmee niet meedoen aan de waan van de dag met een terrorisme ehbo cursus of iets dergelijks. Vanaf de jaren '70 werken wij in onze cursusopbouw al met de uitgangspunten van de PHTLS ®. De kans op een terroristische aanslag in Nederland is statistische gezien uitermate klein, maar ....als het zich dan toch voor doet, wil je als Eerste Hulpverlener natuurlijk wel zinvol werk kunnen verrichten zo lang de professionals nog niet aanwezig kunnen / mogen zijn op de betreffende locatie. Datzelfde is uiteraard van toepassing als je als Eerste Hulpverlener ingezet wilt worden bij een Evenement, waarbij de aanwezigheid van gezondheidsrisico's ten gevolge van alcohol - / drugsgebruik aanwezig zijn (bv. dance events). Als je dan geen flauw benul hebt van de gangbare middelen en wat je moet doen als je met de gevolgen van gebruik wordt geconfronteerd, dan heb je daar weinig nut. Wij zijn dus absoluut niet voor een vermedicalisering en/of prijsopdrijvende kwalificatiestructuur voor een Evenementen EHBO-er. Want met een uitbreiding van jouw praktische kennis en vaardigheid via één of meerdere modules uit dit cursusboek ben je uitstekend in staat om als EHBO-er of Security personeel, de gewenste en nuttige 'extra handjes aan het bed' te vormen in samenwerking met de professionele hulpverleners. DAAR zullen de Evenementenscene, Evenementorganisaties en menig burgervader in Nederland en daarbuiten, uiteraard WEL blij mee zijn. Omdat laag, midden of hoog energetisch letsel ten gevolge van terrorisme, ernstig verkeersincident, bergsportongeval of natuurgeweld in wezen geen verschillende verzorging behoeft, voldoet dit uitgebreide cursusboek uitstekend om hierbij efectief op te kunnen treden. En dat beperkt zich uiteraard niet alleen tot 'stop the bleeding'. Oriëntatie, communicatie, crowd management, spalken en gewondentransport zijn praktische en relevante modules.            

  • COMMUNICATIE, TERMINOLOGIE, CROWD MANAGEMENT
  • EHV  BIJ  ALCOHOL & DRUGS INCL. GEBRUIK  ANALYSE MATERIALEN
  • EHV  BIJ TRAUMATA CONFORM PHTLS (ABCDE) PROTOCOL
  • EHV  EN  GEWONDEN TRANSPORT BIJ BUITENSPORT EHBO (B.W.F.A.)
  • EHV VOOR EVENEMENTEN EERSTE HULPVERLENERS
  • EHV VOOR SECURITY PERSONEEL EN BEVEILIGERS
  • EHV VOOR BUITENSPORT GIDSEN EN BEGELEIDERS
  • EHV VOOR BUITENSPORT INSTRUCTEURS