Waarom MFA ® Europe

MEDIC FIRST AID ® is wereldwijd actief en uitermate innovatief op het gebied van eerste hulpverlening cursussen voor bedrijven, industrie en de individuele wereld burger. Niet voor niets wordt dit product op de markt gebracht door meer dan 80.000 instructeurs in 10 verschillende talen verdeeld over meer dan 120 landen en zijn reeds meer dan 9 miljoen eerste hulpverleners door Medic First Aid ® Instructeurs opgeleid.

Eisen en kwaliteit

MFA ® Europe is dus zelf geen cursusgever maar productontwikkelaar, -aanbieder, kwaliteitbewaker en registerhouder en stelt daarbij hoge eisen aan de tot haar register toetredende MFA ® Europe trainingscentra en de daar werkende MFA ® Europe instructeurs, zoals vermeld in de regels en richtlijnen. Ons streven naar perfectie op dit terrein komt tot uitdrukking in de navolgende kwaliteiten.

 • Een bewezen trainingsproces

  Het Medic First Aid ® trainingsproces is gebaseerd op speciaal ontworpen effectief gebleken leertheorie, praktiserend onderwijs, empirisch onderzoek, en activerende didactische werkvormen waarbij gebruik wordt gemaakt van het “horen, zien, doen, vertellen en ondergaan” principe, waardoor een cursist gecentreerde leervorm ontstaat in een stressarme leeromgeving.

 • Een praktische trainingsfilosofie

  Wij gebruiken een combinatie van sterk gestructureerd , in de praktijk getest, les-, werk- en methodeboek in combinatie met daarop afgestemd instructie materiaal en instructeurs handleiding. Ons hoofddoel is dan ook tegemoet te kunnen komen aan de diversiteit van individuele leerstijlen van onze cliënten, gebruikmakend van de meest effectieve en moderne lesmethodes en leermiddelen.

 • Nationale en Europese erkenning

  Het MFA ® Europe materiaal met de diverse specifieke cursus eindtermen voldoet aan het Arbowet besluit, de WHVBZ, Regeling Kinder EHBO voor Gastouders en andere in Nationaal en/of Europees verband wettelijk voorgeschreven cursusvereisten. Zodoende is er ook een grote lijst aan erkenningen door zowel landelijke (sport) bonden, onderwijsinstellingen en vak- en branche specifieke organisaties.

 • Kwaliteitscontrole en service

  Het Medic First Aid ® pakket is al bijna 50 jaar op de markt en het wereldwijd opererende team van instructeurs binnen Medic First Aid ® training centra geeft ons een schat aan ervaringen. Op basis van deze ervaringen zijn zowel de les- als leermiddelen regelmatig aangepast aan voortschrijdende medische en/of onderwijskundige inzichten.

  Daar zowel de certificering alsook de audits van de MFA ® Europe training centra zijn uitbesteed aan een extern certificatiebureau dat daartoe is geaccrediteerd door het Centrale Accreditatie Register, kunnen we terecht spreken van een zeer hoge graad van kwaliteitscontrole, waarmee we opnieuw een ‘standard’ neerzetten voor andere trainingsorganisaties op dit terrein.

 • Kosten besparend

  Door het hoogwaardige maar betaalbare cursusmateriaal en de uitgekiende les- en leermethode, gebaseerd op met name realistische trainingscenario’s in een stressarme en klantvriendelijke leeromgeving maakt u een keuze voor een uitstekende prijs – kwaliteitsverhouding.

  Het MFA ® Europe cursusboek is opgedeeld in een methode werkboek (de handleiding) , het theorie leerboek (referentiebron met tussentijdse toetsvragen) en de bijlagen met o.a. de uitgebreide verbandleer (fotoseries en stroomdiagrammen) geeft een compleet en goed bruikbaar leermiddelenpakket, dat volledig is afgestemd op de diverse individuele leerstijlen van cursisten. Dus geen extra kosten met losse modules voor zuigelingen en kinderen of anderszins.

  Net als vele andere MFA ® Europe ® training centra die u al voorgingen resulteert dat in een financieel aantrekkelijke win – win situatie

 • Innovatie en succes

  Als succesvol marktleider dient Medic First Aid ® continue te blijven werken aan kwaliteitscontrole en product verbeteringen op basis van voortschrijdend medisch en onderwijskundig inzicht en andere marktontwikkelingen. Hierdoor was het Medic First Aid ® die als eerste op de markt kwam met de volstrekt logische combinatie van EHBO-, AED- en Reanimatietraining. Met de klantvriendelijke stressarme leeromgeving die wordt gerealiseerd door per vaardigheid een kort video- /dvd / usb segment te tonen, daarna volgt een uitleg en demonstratie door de instructeur met aansluitend de wisselende rollen van coach, hulpverlener en patiënt voor de medecursisten tijdens de feitelijke trainingen. Met in 1994 al een AED cursus voor leken in zowel de luchtvaart als voor het overige bedrijfsleven. Per 2017 integreren wij als eerste lesstofontwikkelaar in Nederland en Europa de CFA binnen het cursusaanbod als extra feedback optie voor cursisten en coaches. Kortom: bij de tijd, leuk en leerzaam! 

 • Gecentraliseerde klanten service

  Door de aanwezigheid van een centraal hoofdkantoor dat 5 dagen in de week geopend en telefonisch bereikbaar is tijdens kantooruren en dat daarnaast 7 dagen in week 24 uur per dag ‘online’ te bereiken is voor vragen, bestellingen en cursistregistraties, bent u als klant verzekerd van een optimale klantenzorg.