MFA ® Europe certificeringen

Externe certificatie

Vooruitlopend op Europese regelgeving op dit terrein kiest MFA ® Europe er voor om de audits en certificering door een extern en daartoe geautoriseerd certificatie instituut te laten uitvoeren. Dat gebeurt door Nikta certificatie instituut (www.nikta.nl).

Het zou toch wel erg vreemd zijn, indien je als opleider ook je eigen brevetten uitgeeft en vervolgens de controle op de juiste gang van zaken daarop uitoefent. Kortom "de slager die zijn eigen vlees gaat keuren" ? Dat is natuurlijk niet echt als onafhankelijk te betitelen.

Naast het feit dat de MFA ® Europe (eerste hulpverlener cursus) in het verleden zowel door het Oranje Kruis als het NIBHV als gelijkwaardig is erkend en door de wetgever ook als geldig is bestempeld, hoef je dus niet in het bezit te zijn van twee verschillende ehbo brevetten en hebben we voor extra kwaliteitsborging gezorgd door het inschakelen van een onafhankelijk extern certificatie instituut.

Informatie over certificering en achtergronden rondom deze en andere items kunt u vinden onder het kopje links. 

Indien er onregelmatigheden worden geconstateerd tijdens de audits of door ontvangen klachten van cursisten / klanten, wordt dat doorgespeeld naar de Review Board, die deze klacht(en) in behandeling neemt.

Advisory Board

Klachten zullen altijd schriftelijk moeten worden ingediend en het betreffende Trainingscentrum c.q. de betreffende Instructeur heeft daarbij uiteraard het recht tot weerwoord. Afhankelijk van de aard van de klacht of geconstateerde overtreding kan de Review Board een aantal beslissingen nemen. Betreffende Facilitator en/of TC kan daarbij in het ernstigste geval zelfs geroyeerd worden. Hetgeen impliceert dat men niet meer geregistreerd is als MFA ® Europe trainingscentrum / Facilitator en geen MFA ® Europe pakketten meer kan bestellen en/of MFA ® Europe cursussen mag aanbieden. 

Daarnaast heeft MFA ®  Europe ook nog een onafhankelijke Advisory Board die bestaat uit zeer gespecialiseerde vertegenwoordigers van diverse marktrelevante branches en organisaties, die in hun hoedanigheid van extern College van Deskundigen, zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen over allerhande zaken; in de ruimste zin van het woord; die met MFA ® Europe van doen hebben.

Dit alles in het belang van de overheid, het bedrijfsleven, onderwijs, de gezondheidszorg, inspectie, sport- en recreatiemarkt en overige branches, waar onze MFA ® Europe getrainde deelnemers / cursisten hun werkzaamheden verrichten en men vertrouwt op hun praktische inzetbaarheid in geval van nood en....uiteraard ook ter bescherming van de goede naam en het product MFA ® Europe.