Petitie : Reanimatie in Lessentabel Voortgezet Onderwijs

Verzoek tot support.

Recentelijk werden wij attent gemaakt op een burger initiatief  (petitie start) uit Zuid-Nederland, om het reanimatie onderwijs in het voortgezet onderwijs op het vaste lesrooster te krijgen.

Doel van deze petitie is de noodzaak van reanimatieonderwijs in het voortgezet onderwijs als onderwerp op de agenda te krijgen voor de Tweede Kamer. Daartoe zijn maar liefst 40.000 handtekeningen nodig. De leeftijd voor deelname aan deze petitie is vanaf 18 jaar.  

Motivatie:

Elke week worden ca. 200 mensen in Nederland getroffen door een ‘hartstilstand’

Veel daarvan vinden ook plaats in de thuissituatie

Tijdige hulp (alarmering en reanimatie inclusief aed gebruik)is daarbij van groot belang

AED’s komen op steeds meer plaatsen beschikbaar

Hoe meer burgers (waaronder dus ook scholieren uit het voortgezet onderwijs) getraind zijn in BLS (inclusief aed gebruik), hoe groter de kans tot dat tijdige ingrijpen

De initiatiefnemers hiervan zijn niet gebonden aan lesstof aanbieders of organisaties. Er wordt uiteraard wel uitgegaan van conformering aan de ERC / NRR richtlijnen aangaande het reanimatieonderwijs. Daarmee ontstaat dus ook een mooie kans van promotie van ons eigen cursusaanbod van de ook voor deze doelgroep beslist toegankelijke cursusmaterialen. 

Wij ondersteunen dit burger initiatief van harte en hopen dan ook op uw medewerking en praktische ondersteuning, door het daadwerkelijk invullen van deze petitie. Zo mogelijk kunt u ook uw cursisten en/of (gezien de leeftijdsgrens) de hogere klassen van uw MBO/HBO instituut, collega’s, vrienden en kennissen, bewegen tot deelname ?? 

Teken de petitie op: www.reanimatieonderwijsverplicht.nl

Of …vul uw gegevens in en ontvang een email om uw handtekening te bevestigen.