MFA cursus materiaal en cursistenboek

De Medic First Aid (r) Europe cursussen onderscheiden zich o.a. qua didactische werkvorm en methodiek op een aantal punten van andere aanbieders van Eerste Hulp verlening cursussen. Deze karakteristieke en marktonderscheidende kenmerken zijn vastgelegd in de methode en de regels en richtlijnen van Medic First Aid ® Europe. 

Medic First Aid ® Europe trainingscentra dienen de cursist in het bezit te stellen van een Nederlandstalig  (Medic First Aid ® ) Eerste Hulpverlening cursistenboek dat zowel voorziet in de functie van theorie en referentie boek ter onderbouwing van de uit te voeren vaardigheden en als voorbereiding op het schriftelijke en praktische examen. Als ook in de functie van methodeboek waarbij de stappen van de Eerste Hulpverlening in logische opeenvolging worden weergegeven als werkboek c.q. gids voor het praktisch oefenen in de doorwisselende rollen van Coach, Eerste Hulpverlener en Patiënt bij de cursisten. De Medic First Aid ® Europe USB stick (7 GB) demonstreert/ visualiseert  voorafgaande aan de aan te leren vaardigheid de context, content en/of beiden van de Eerste Hulpverlener actie, waarna de instructeur e.e.a. binnen de richtlijnen van de didactische werkvormen nader demonstreert en vorm geeft. Op deze wijze wordt de specifieke methode en de elkaar versterkende opname- en verwerkingprocessen gewaarborgd. NB: Indien een cursist het Engels als moedertaal heeft of bv. een Internationale school bezoekt waar de voertaal Engels is, kan uiteraard worden volstaan met een geheel Engelstalige versie van lesmateriaal en cursusboek.

Parallel Importeurs of Training Centra of Instructeurs die gebruik maken van Engelstalige MFA ® materialen en zich niet aan deze specifieke en zeer herkenbare criteria houden omdat ze niet over de noodzakelijke materialen en/of middelen beschikken en daarom bv.. werken met een Oranje Kruis boek, overtreden daarmee de  (inter) nationale ‘standards & procedures’ en zijn niet gerechtigd een cursist te voorzien van een Medic First Aid  Certificaat. Het gebruik van een Oranje Kruis boek t.b.v. het Oranje Kruis examen met de daarvoor geldende eisen en criteria door een geregistreerde Oranje Kruis kader instructeur zijn terug te vinden bij het Oranje Kruis en dat resulteert bij goed gevolg in een Oranje Kruis diploma. Een cursist tijdens of na een Oranje Kruis cursus en certificatie, alsnog voorzien van een Engelstalig MFA pakket  en bijbehorend Certificaat; zonder gebruik te hebben gemaakt van de daarbij behorende lesmethodiek en procedures achten wij onverantwoord en zinloos. Andersom is dat natuurlijk ook van toepassing.

 -De wetgever verlangd van niemand dat hij over  2   Eerste Hulpverlening Certificaten beschikt. 

-De lesstof verstrekkende organisatie vereist dat bij hen aangesloten Instructeurs werken via de voor die betreffende organisatie geldende regels en richtlijnen.

Door Medic First Aid ® Europe  is dat helder uiteengezet op de eigen homepage.