Levensreddende Handelingen (BLS) incl. AED

De BLS-V cursus inclusief AED, waarmee in principe iedere Nederlander kan voldoen aan de noodzakelijke levensbepalende handelingen wanneer je geconfronteerd wordt met een situatie waarbij iemand om wat voor reden dan ook in elkaar zakt of bewusteloos wordt aangetroffen.

Over BLS en AED cursus

 • BLS is de Engelse term voor 'Basic Life Support', en dit houdt in Basale Levensreddende Handelingen.
 • Al sinds 1994 wordt binnen de MFA ® Europe cursus gecombineerd les gegeven in BLS in combinatie met daadwerkelijke inzet van een  (Semi) Automatische Externe Defibrillator (AED)
 • MFA ® Europe was de eerste die (BLS) cursussen aanbood met een AED. In het kader van de BIG wet is er helaas vele jaren nodeloos in de politiek gediscussieerd over het al of niet mogen gebruiken van een AED door een EHV-er / Eerste Hulpverlener, met alle gevolgen van dien.
 • Per 2017 binnen het leerproces aangevuld met de Cardio First Angel (CFA).
 • In de professionele branche (ambulance / ziekenhuis) spreekt men bij incidenten van deze aard van SEH = Spoedeisende Eerste Hulp
 • Binnen MFA ® Europe spreken wij met opzet niet over levensreddend handelen, omdat dit een vaardigheid is voor zwembadpersoneel en de reddingsbrigade.
 • Reanimatie mag slechts worden toegepast op iemand die buiten bewustzijn is en geen ademhaling/circulatie heeft en dus klinisch dood is.
 • Vanuit de 'Psychology of Resuscitation', ofwel psychologie van reanimatie, weten wij dat we tijdens de reanimatie iemand proberen 'terug te halen' en dus nooit moeten stellen dat reanimatie levens redt.
 • De AED wordt dan ook altijd zo snel als beschikbaar aangesloten daar deze een klapbaar ritme herkent, is dat er niet, dan gaan we door met de reanimatie.
 • Voor buitensporters en personal trainers is de AED ook al beschikbaar via lease constructies en transporteerbaar op de man/vrouw in sportieve traumarugzak.

Cursusinhoud BLS incl. AED

 • In deze BLS-V cursus komt naast de vitale functies, de heimlich manouvre, rautek greep, stabiele zijligging en shock, uiteraard ook de basale verbandleer aan bod.
 • Het cursusboek is leidraad bij het samenwerken in 3-tallen met de wisselende rollen van coach, hulpverlener en patiënt.
 • Na succesvolle deelname wordt deze cursus uiteraard afgerond met een erkend BLS-V certificaat

Cursusduur

Deze BLS-V inclusief AED cursus module beslaat 2 dagdelen.

Indien de BLS-V cursus wordt uitgebreid met de module Zuigelingen en Kinderen (BLS-K) ontvangt men het BLS-A(llround/Alle leeftijden) certificaat

NB: Die aanvullende BLS-K(inderen) cursus beslaat 1 dagdeel.

Kiest iemand beroepshalve alleen voor de BLS-K(inderen & Zuigelingen) cursus dan beslaat die module ook 2 dagdelen.

Na succesvcolle afronding ontvangt men dan uiteraard het erkende BLS-K certificaat