Start zelf een MFA ® Europe Training Center

Om MFA ® Europe cursussen te kunnen aanbieden dient een bedrijf of individu eerst als MFA ® Europe Training Centrum geregistreerd te worden.

Training centra categorieën

MFA ® Europe Training centra zijn grofweg in twee categorieën in te delen:

Corporate MFA ® trainings centrum

Dat wil zeggen dat men deze cursussen intern aan het eigen personeel van het bedrijf of de docenten/leerlingen van het instituut aanbied, waarbij zowel de cursusleider als de cursisten dit doorlopen in het eigen bedrijf tijdens werkuren om te kunnen voldoen aan bijvoorbeeld arbo / bhv eisen.

Independent MFA ® trainings centrum

Dat wil zeggen dat deze cursussen extern door opleidingsinstituten, bedrijven, fitnesscentra, bhv opleiders,..etc. worden aangeboden tegen een vergoeding, waarbij de cursusleider zelf moet investeren in lesfaciliteiten, p.r., lesmaterialen en toebehoren en zich manifesteert in een concurrerende markt.

Training centrum registratie

Om een Training Centrum te kunnen worden dient u ons een Training Centrum aanvraag toe te zenden:

  1. Aanvraag wordt ondertekend door de Training Centrum directeur
  2. Vergezeld van een kopie van de KvK en Verzekering gegevens
  3. Vergezeld van een aanvraag tot Methode/Usb Lease overeenkomst
  4. Met vermelding van de personalia en MFA ® Europe registratie gegevens van de in uw bedrijf werkzame MFA ® Europe facilitator
  5. Aanvraag van MFA ® Europe facilitator training voor één of meer van uw personeelsleden om de MFA ®  Europe cursus na succesvolle afronding, zelfstandig te kunnen aanbieden.

Trainingscentrum verantwoordelijkheid en erkenning

De directeur van het Training Centrum is verantwoordelijk voor het verzamelen en bewaren van de kopie van het digitaal verzonden klassenrooster en de verklaringen van begrip en lesevaluaties van de cursisten. Tevens dient hij/zij te documenteren welke MFA ® Europe facilitators aan zijn centrum verbonden zijn en hun actieve status (lesgeefbevoegdheid) ‘up to date’ te houden.

Een erkent en geregistreerd MFA ® Europe Trainingscentrum is voorzien van een MFA ® Europe / Nikta raamembleem met beide logo’s markant in beeld gebracht; wat jaarlijks dient te worden hernieuwd via herregistratie. Daarmee onderscheidt u zich van malafide aanbieders en parallelimporteurs, die andere kwaliteitscriteria en certificaateisen stellen die niet overeenkomen met de kwaliteitswaarborgen van ons MFA ® Europe register en de MFA  ® Europe cursuspakketten en leermiddelen die onze cursisten en opdrachtgevers van ons gewend zijn.

 

Downloads Contact opnemen