Word independent of corporate MFA ® Europe instructeur

Door het ontwerp en de opbouw van de MFA ® Europe trainingsprogramma’s (de MFA ® Europe cursussen) wordt de MFA ® Europe Instructeur voorzien van een grondige en methodische aanpak tot het aanbieden van dit cursusmateriaal in klassenverband. Wij hechten daarbij zeer aan de combinatie van de theorie en praktijk in realistische oefensituaties in plaats van de splitsing tussen 'on line' of 'take home' theorie (om de cursusduur te beperken?) en daarna pas deelnemen aan praktijksessies. Door de koppeling van de didactische werkvorm / gecertificeerde instructeur aan het MFA ® methode werkboek, is dit boek dus ook niet in de vrije verkoop beschikbaar maar alleen te benutten voor gecertificeerde Trainingscentra met geregistreerde MFA ® Instructeurs.

Daar de taak van de Instructeur hierbij van groot belang is, moet deze geen directe instructie geven, maar juist op basis van de beschikbare methodische opbouw en lesmiddelen de ideale leeromstandigheden creëren en dus veel meer een gids, coach en faciliteringstaak uitoefenen. Hetgeen geheel past in het hedendaagse onderwijskundige activerende didactiek concept.

Naast de basale / reguliere EHBO kennis, verbandleer, administratie, regels en richtlijnen en lesgeef vaardigheid, wordt dus extra veel tijd benut om tijdens de instructeurs cursus met deze geheel andere didactische werkvorm te leren werken. Onze naam, logo's, specifieke methode en cursusmateriaal zijn merkenrecht geregistreerd ®  en mogen dan ook in geen enkele vorm worden vermenigvuldigd of opgeslagen worden en ook niet worden gecombineerd met andere lesstof.  

Met name de didactische onderbouwing van dit concept in relatie tot de ‘retentie’ pyramide geeft veel beroeps lesgevers, EHBO docenten, kader instructeurs en/of trainers een geheel andere kijk op het lesgeven in EHBO en een verrijking in hun beroepsvaardigheid. Waardoor zowel de eigen taak en functie meer wordt gewaardeerd en dit veel meer is dan “alleen maar” kennis overdracht.
Vanuit uw eigen professionaliteit kunt u nu veel beter processen sturen en begeleiden en gaan de cursisten daadwerkelijk zelfstandig en actief in kleine samenwerkingsverbanden met de rol van coach, hulpverlener en patiënt aan de slag. In realistische scenario’s en trainingssituaties.

Cross-over

Indien u reeds Instructeur bent van een andere EHBO organisatie kunt u op basis van eerder verworven competenties via een kortere leerroute MFA ® Europe instructeur worden. Daarmee bent u dan in staat om met gebruik van het MFA ® Europe materiaal (Instructie USB en Cursistenpakket) zelfstandig de EHBO lessen aan uw eigen instituut te verzorgen.  Alle cursussen worden na succesvolle deelname afgerond met een erkend en branchespecifiek certificaat. Dat is natuurlijk ook interessant voor het opleiden en examineren van gastouders tot het certificaat Eerste Hulpverlener bij Zuigelingen/ Kinderen.

Deelname vereisten:

  • Recent behaald MFA ® Europe EHV certificaat of gelijkwaardig brevet;
  • Lesgeefbevoegdheid en/of gelijkwaardige competenties;
  • Minimale leeftijd van 18 jaar;
  • Kort en bondig C.V.;
  • Kopie van relevante diploma’s, EVC’s.;
  • Kopie van geldig I.D.;
  • Ingevuld en ondertekend deelnameformulier;
  • Bewijs van betaling van toegezonden factuur;
  • Recente pasfoto.

Downloads Contact opnemen