EHV met Zuurstof(koffer)

Een cursus voor het herkennen van onder andere watersport ongevalssituaties waarbij het verstrekken van Zuurstof noodzakelijk is.

  • Het herkennen van duiksport gerelateerde longoverdruk en decompressie ongevallen
  • Het kunnen (de) monteren van een Zuurstofcylinder in combinatie met de gewenste maskeropties
  • Het weet hebben van cylinders, aansluitingen, duiksportongevallen, veiligheidsprincipes en terminologie aangaande Zuurstof hulpverlening
  • Het kunnen combineren van BLS skills in combinatie met de Zuurstofmasker opties
  • Conform Internationale richtlijnen van ADR , WWDA, DAN, ERC, ILCOR, PADI, NAUI, IDD, ILSF.
  • Dit alles wordt aangeboden in onze reeds decennia herkenbare en specifieke didactiek van het 5 -stappen plan!
  • Na succesvolle deelname uiteraard afgerond met het erkende en branchespecifieke certificaat
  • Het cursusboek is leidraad bij het samenwerken in 3-tallen met de wisselende rollen van coach, hulpverlener en patiënt

Deze module beslaat 4 dagdelen als specialistische aanvulling op de reeds beschikbare EHBO bevoegdheid

Ontwikkeld in samenwerking met branche specifieke specialisten en leveranciers