EHV bij Traumaletsels (Terrorisme, Verkeersincident)

Een cursus in het herkennen en kunnen verzorgen van laag tot en met hoog energetisch letsel wat is ontstaan ten gevolge van een ernstig verkeersincident of  een terroristische aanslag / georganiseerd geweld.

EHV Traumaletsels lesstof

  • Uitgebreidere eerste beoordeling op basis van het PHTLS ® protocol , inclusief de oorzaak van die verschijnselen (M.O.I.)
  • Het verzorgen, stabiliseren, spalken van de patiënt op basis van Triage principes
  • Het kunnen communiceren met professionals via portofoonverkeer en het toepassen van crowd management criteria 
  • Dit alles wordt aangeboden in onze reeds decennia herkenbare en specifieke didactiek van het 5 -stappen plan!
  • Na succesvolle deelname aan de EHV bij Traumaletsels EHBO cursus, uiteraard afgerond met het erkende en branchespecifieke certificaat
  • Het cursusboek is leidraad bij het samenwerken in 3-tallen met de wisselende rollen van coach, hulpverlener en patiënt

Cursusduur

Deze EHV bij Traumaletsels EHBO cursus module beslaat 4 dagdelen als specialistische aanvulling op de reeds beschikbare EHBO bevoegdheid

Verdieping van de PHTLS ® werkwijze die sinds 1970 ook al wordt benut in het Eerste Hulpverlener Allround cursusboek van MFA ® Europe