EHBO Code 95 module

De EHBO Code 95 cursus stelt iedere beroepschauffeur in staat om veilig en verantwoord te kunnen voldoen aan de EHBO cursusvereisten in het kader van de wetgeving aangaande CCV-CODE 95. 

Vanzelfsprekend zijn er meerdere mogelijkheden om voldoende punten te scoren voor deze CCV-Code 95 scholingseisen, maar deze EHBO Code 95 optie is wel zeer praktisch en maatschappelijk relevant.

Want die vele beroepschauffeurs zijn overal en nergens aanwezig en met deze training en de aanwezigheid van communicatiemiddelen in de cabine, de ideale Eerste Hulpverleners!

Code 95 EHBO lesstof

Alle relevante en noodzakelijke onderwerpen omtrent de Code 95 EHBO cursusmodule komen aan bod in interessante praktijk scenario's:

  • De noodzakelijke theorie staat altijd ten dienste van de praktische hulpverlening
  • Dit alles wordt aangeboden in onze reeds decennia herkenbare en specifieke didactiek van het 5 -stappen plan!
  • Na succesvolle deelname uiteraard afgerond met het erkende en branchespecifieke certificaat
  • Het cursusboek is leidraad bij het samenwerken in 3-tallen met de wisselende rollen van coach, hulpverlener en patiënt

Cursusduur

Deze Code 95 EHBO module beslaat 2 dagdelen