EHBO BHV module

De EHBO cursus die ieder personeelslid met een BHV taak, in staat stelt om veilig en verantwoord te kunnen voldoen aan het EHBO BHV gedeelte van het SZW profiel van de BedrijfsHulpVerlener (BHV-er). Het andere deel van die BHV taak betreft : gebruik kleine blusmiddelen en communicatie & ontruiming.

EHBO BHV lesstof

  • Qua lesstof en praktijk is de EHBO BHV module meer dan de BLS/Reanimatie incl. AED cursus, maar minder dan de uitgebreide EHBO cursus.
  • Alle relevante en noodzakelijke onderwerpen komen aan bod in interessante praktijk scenario's.
  • De noodzakelijke theorie staat altijd ten dienste van de praktische hulpverlening.
  • Dit alles wordt aangeboden in onze reeds decennia herkenbare en specifieke didactiek van het 5 -stappen plan!
  • Na succesvolle deelname uiteraard afgerond met het erkende en branchespecifieke certificaat
  • Het cursusboek is leidraad bij het samenwerken in 3-tallen met de wisselende rollen van coach, hulpverlener en patiënt

Cursusduur

Deze EHBO BHV cursus module beslaat 2 dagdelen.