EHBO cursus Eerste Hulpverlening

De EHBO cursus die iedere Nederlander in staat stelt om veilig en verantwoord op te kunnen treden bij verstoringen in de vitale functies (bewustzijn, ademhaling/circulatie) en bij ziekte- of letselverschijnselen ten gevolge van 'huis-tuin- en keuken' ongevalletjes. De Eerste Hulpverlening cursus, geldt als de EHV -V(olwassenen) cursus.

In de EHV-V cursus komt de STOP procedure aan bod, als ook eigen veiligheid, beoordeling vitale functies, verzorgen van ziekte- en/of letsels volgens de vaste stappen van de 'Rescue Key', pictogrammen, gebruik en onderhoud van een AED, uitgebreide verbandleer, etc.

EHV-V / Eerste Hulpverlening lesstof

  • Alle relevante en noodzakelijke onderwerpen komen in deze EHV-V cursus aan bod in interessante praktijk scenario's.
  • De noodzakelijke EHBO theorie staat altijd ten dienste van de praktische hulpverlening.
  • Dit alles wordt aangeboden in onze reeds decennia herkenbare en specifieke didactiek van het 5 -stappen plan!
  • Na succesvolle deelname aan de EHV-V cursus, uiteraard afgerond met het erkende en branchespecifieke certificaat
  • Het EHBO cursusboek is leidraad bij het samenwerken in 3-tallen met de wisselende rollen van coach, hulpverlener en patiënt

Cursusduur

Deze EHBO / EHV-V cursus module beslaat 4 dagdelen.

NB: Is in een eerder stadium de Levensreddende handelingen cursus reeds doorlopen, dan kan worden volstaan met 2 extra dagdelen i.p.v. 4 dagdelen.

Indien de EHBO / EHV-V cursus wordt uitgebreid met de module Zuigelingen en Kinderen (EHBO / EHV-K) ontvangt men het EHBO / EHV-A(llround/Alle leeftijden) certificaat

NB: Die aanvullende EHBO / EHV-K(inderen) cursus beslaat ook 2 dagdelen.