Zwembaden, sportverenigingen en -bonden

Eerste Hulpverlening bij sportongevallen en blessures is daadwerkelijk anders dan de reguliere EHBO. In tegenstelling tot ongevallen bij buitensportactiviteiten op vakantiebestemmingen, mag je binnen de Nederlandse grenzen gelukkig wel rekenen op snelle en professionele assistentie via 1-1-2. Dus in het meest erge geval is stabiliseren van de patiënt de uiterste handeling voor een Eerste Hulpverlener.

Bijkomende factor is de kennis over de externe krachten die op het lichaam hebben ingewerkt en welk oorzakelijk letsel dat uit- maar zeker ook inwendig kan hebben opgeleverd. En hoe dit dan vervolgens efficiënt en vakkundig te verzorgen  en/of door te verwijzen naar sportmasseur, fysiotherapeut of (sport) arts.  

Een ongeval zit in een klein hoekje tijdens sportief/recreatieve activiteiten en de gevolgen zijn meestal ernstiger als de snelheid hoog is en er om welke reden dan ook geen of weinig beschermde materialen worden gebruikt. Iedere tak van sport heeft dus specifieke risico's en kenmerkende ongevallen/blessures. Hoe daarbij te handelen en welke maatregelen je moet nemen om gevolgschade te voorkomen is de kern van deze lesinhoud.  

Watersport en eerste hulp

Voor watersport in het algemeen en de duiksport in het bijzonder gelden weer andere maatregelen. Door het ijs zakken dat nog te dun is, gaan zwemmen in stromend water terwijl je onvoldoende vaardig bent, overboord slaan zonder reddingsvest, te water raken met je auto door onveilig rijgedrag en nog triester als klein kind verdrinken in je eigen tuinvijver omdat je ontsnapt bent aan de aandacht van degene die op je zou moeten passen. Zaken die met enige regelmaat jaarlijks de dagbladen halen.    

EHBO voor toezichthouders en reddingsbrigade 

Personeel dat werkzaam is op locaties met (zwem) water hebben beroepshalve uiteraard reddend zwemmen in de opleiding gehad. Reddingsbrigade personeel aan de zomerse stranden is daar natuurlijk ook goed in getraind. Waar het nu om gaat is echter hoe ik verantwoord en veilig een watersportrecreant met letsel, onderkoeling of (bijna) verdrinkingverschijnselen uit het water haal en nadien Eerste Hulp aan verleen. Waarbij ik additioneel de aanwezige zuurstofkoffer dien aan te sluiten en te gebruiken, ter verbetering van de longfunctie of bij de reeds in gang gezette reanimatie. 

EHBO en duiksport

Bij de recratieve duiker die met duiksport gerelateerde problemen als longoverdruk of decompressieverschijnselen aan de oppervlakte komt of drijft, is dat natuurlijk nog een graadje erger en specifieker, dus bij die cursus gaan we ook nog verder in op de natuurkundige en fysiologische aspecten van het duiken en wat dat met het lichaam doet. Zodat je begrijpt welk type masker je moet kiezen voor elk specifiek probleem dat zich hierbij voor kan doen, waardoor je de gewenste en noodzakelijke Eerste Hulp kunt verlenen en weet wie je moet alarmeren bij zo'n duikongeval.