EHBO / Reanimatie Algemeen

Het is pas echt vervelend als je geen EHBO Reanimatie training hebt gehad en plotsklaps iemand aantreft die te lijden heeft van ziekte, hartfalen, een blessure of de gevolgen van een ongeval, terwijl je daarbij dan zelf hulpeloos moet gaan staan toekijken, omdat je geen flauw benul hebt van wat je kunt doen en er geen getrainde Eerste Hulpverlener, Ambulance medewerker of Arts beschikbaar is. 

Bovenstaand wordt helemaal beroerd als de situatie zich zienderogen verslechtert en resulteert in verdrinking of de dood, wat mogelijk voorkomen had kunnen worden door een praktische en leuke Reanimatie EHBO cursus te volgen. Juist daarom is het van belang om die meest basale EHBO beginselen te leren, zoals o.a. letten op eigen veiligheid, alarmeren, een ernstige bloeding stelpen, starten met de reanimatie en een AED aansluiten.

Mocht een situatie onverhoopt te gevaarlijk zijn om direct zelf te helpen, bel dan in ieder geval 1-1-2 om de noodzakelijke professionele hulpverleners te alarmeren.

Alle beetjes helpen, want het blijkt vaak dat juist de directe actie van een toevallig aanwezige goed getrainde Eerste Hulpverlener in die eerste minuten van een actuele hulpvraag situatie, levensbepalend kunnen zijn.